Canatu investoi 10 miljoonaa euroa Suomeen

Tänään julkistettu puolijohdetoimialan strategia luo perustaa Canatun tulevalle kasvulle Suomessa

VANTAA, SUOMI – 26.4.2024 Canatu investoi yhteensä noin 10 miljoonaa euroa tuotantokyvykkyyden kasvattamiseen Vantaalla. Investoinnit kohdistuvat hiilinanoputkitehtaalle rakennettavaan uuteen puhdastilaan, tuotantolinjaan ja -laitteisiin. Investointien tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, parantaa automaatiotasoa ja vahvistaa edelläkävijyyttä hiilinanomateriaali- ja reaktorituotteissa. Investoinnit kasvattavat myös työllisyyttä. Canatu työllistää tällä hetkellä noin 120 alan huippuammattilaista. Henkilöstömäärä on tuplaantunut viimeisen 1,5 vuoden aikana. Työt alkoivat 2023 ja on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Canatu on johtava hiilinanomateriaali- ja laitevalmistaja puolijohde- ja autoteollisuudelle.

Uusi puhdastila täyttää puolijohdealan tiukimman standardin, ISO3-tason vaatimukset, jossa sallittujen partikkelien määrä on 10 000 kertaa pienempi kuin puhtaassa leikkaussalissa. ISO 3 -luokan puhdastilassa ei saa olla yhtään yli yhden mikrometrin kokoista partikkelia. Tehokkaampi CNT–filmituotantolinja puolestaan kolminkertaistaa kapasiteetin ja puolittaa läpimenoajan.

”Canatun teknologia on Suomen puolijohdetoimialan kansallisen strategian ytimessä. Strategian keskeisiä painopistealueita ovat kehittyneet nanomateriaalit ja prosessiteknologiat, jotka nähdään avaintekijöiksi alan kasvulle Suomessa. Canatun nanomateriaalit ja semireaktorit mahdollistavat kehittyneimpien alle 5nm sirujen valmistamisen. Kansallinen puolijohdetoimialan strategia, jonka tavoitteena on vahvistaa panostuksia alan tutkimukseen, tuotekehityksen ja osaamisen kehittämiseen, luo perustaa myös Canatun tulevalle kasvulle Suomessa.”

Juha Kokkonen, toimitusjohtaja, Canatu

Vuonna 2023 Canatu menestyi erinomaisesti. Merkittävistä investoinneista huolimatta yritys saavutti ensimmäistä kertaa positiivisen käyttökatteen. Liikevaihto jatkoi kasvuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin, kasvaen 73% edellisvuoteen verrattuna. Erityisen vahvaa kasvu oli puolijohdeteollisuuden tuotteissa ja laitteissa, missä liikevaihto kasvoi 99% ja muodosti 82% yrityksen myyntituloista. Kasvua vauhditti EUV-teknologian vetämä reaktori -laitemyynnin kasvu, jonka merkitys korostuu entisestään Canatun strategiassa. Canatu jatkoi myös kertakäyttöisten partikkelisuodattimien massatuotantoa puolijohdeteollisuudelle.

Canatu toimii kahdella liiketoimintamallilla: ensinnäkin se harjoittaa CNT-kalvojen omaa kehitystä ja massatuotantoa. Toiseksi se lisensioi teknologiaansa ja myy CNT-materiaalin valmistuslaitteita eli reaktoreita, jolloin asiakkaat voivat valmistaa Canatu CNT:tä itse.

Canatun hiilinanoputkiin perustuvia membraaneja käytetään partikkelifilttereinä EUV litografiassa, edistyneimpien mikrosirujen valmistusprosessissa. Canatu on massatuottanut debris-filttereitä puolijohdeteollisuuteen jo vuodesta 2021. Toinen sovellus on EUV pellicles -partikkelifiltterit. Canatun filtteri on ylivoimainen perinteisiin verrattuna, sillä se tarjoaa 15 % enemmän tehokkuutta (valmistettujen kiekkojen määrä tunnissa).  Optisia litografialaitteita tekevän ASMLn laitteet ovat hyvin kalliita. Jos tuotantoa pystytään tehostamaan prosessoimalla 15 % enemmän kiekkoja tunnissa, tuo se selvää säästöä siruvalmistajille ja vähentää jopa kalliita laiteinvestointeja.

Puolijohdeteollisuuden fillteri-tuotteiden lisäksi Canatu jatkaa kehitystyötä autovalmistajien kanssa hiilinanoputkifilmiin perustuvien ADAS lämmittimien parissa. Canatun filmipohjainen ratkaisu pitää optisesti kriittiset pinnat sulana ja kuivana, mahdollistaen kamera- ja LiDAR antureille esteettömän näkymän ja siten autonomisen ajon kelissä kuin kelissä. Vakiintuneiden markkinoiden ulkopuolella Canatu vahvistaa sähkökemiallisten antureiden tiimiään ja tutkii CNT:n mahdollisuuksia sähkökemiallisessa havainnoinnissa lääketieteellisessä diagnostiikassa ja muilla teollisuudenaloilla. Tämä strateginen investointi asettaa Canatun nopeasti kasvavan alan eturintamaan, valmiina muuttamaan lääketieteellistä diagnostiikkaa erittäin herkän sähkökemiallisen biosensoriteknologian avulla.

Juha Kokkonen, Canatun toimitusjohtaja
Canatun hiilinanoputkiin perustuvia membraaneja käytetään partikkelisuodattimina EUV-litografiassa edistyneimpien mikrosirujen valmistuksessa.

Canatu
Canatu on edistyksellisten hiilinanomateriaalien kehittäjä. Yrityksen hiilinanoputkiteknologia (CNT) on luotu ainutlaatuisella prosessilla, joka takaa materiaalin monipuolisuuden ja luotettavuuden edistyneiden ratkaisujen toteuttamiseen. Canatu tekee yhteistyötä edelläkävijöiden kanssa muuttaakseen tuotteita nanohiilen avulla. Yrityksen painopistealueet ovat puolijohde- ja autoteollisuudessa, ja tuotevalikoiman ydin kattaa EUV-kalvot ja ADAS-sensorien kalvolämmittimet. Canatun asiantuntijat ajattelevat isosti ja luovat vaikutuksia pienimmässä mahdollisessa mittakaavassa – nano solutions for massive impact. Canatun pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on myyntikonttorit myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa. Lue lisää osoitteessa www.canatu.com ja seuraa meitä LinkedInissä.

Yhteydenotot

Mari Makkonen Canatu VP Marketing and Communications
Mari Makkonen
VP, Marketing & Communications
mari.makkonen@canatu.com +358 504 422 343

Lähetä viesti