Canatusta tulee julkisesti listattu yhtiö

VANTAA, SUOMI – 5. heinäkuuta 2024Lifeline SPAC I Oyj (Lifeline SPAC I”) ja Canatu Oy:n (“Canatu”) osakkeenomistajat ovat tänään tehneet osakevaihtosopimuksen, jolla Lifeline SPAC I hankkii kaikki Canatun osakkeet, optio-oikeudet ja muut Canatun osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet yhdistyneen, julkisesti listatun osakeyhtiön muodostamiseksi. Yhdistyminen edellyttää sen hyväksyntää Lifeline SPAC I:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Päätöksen jälkeen yhtiön nimeksi tulee Canatu Oyj (englanniksi Canatu Plc) ja sen pääkonttori tulee sijaitsemaan Vantaalla, Suomessa. Yhtiö hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja listautumisen odotetaan tapahtuvan syyskuussa 2024.

Canatu on syväteknologiayritys, joka kehittää edistyneitä hiilinanoputkia (Canatu CNT) ja niihin liittyviä tuotteita ja valmistuslaitteita puolijohde- ja autoteollisuuden sekä diagnostiikan aloille. Nämä teollisuudenalat vaativat erittäin korkealaatuisia hiilinanoputkia ja tarjoavat Canatulle vahvan kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin. Canatun monipuolisella alustateknologialla on laajat sovelluskohteet. Sen nykyinen ydin käsittää CNT-membraanit puolijohdeteollisuudessa äärimmäistä ultraviolettilitografiaa (Extreme Ultraviolet Lithography) eli EUV-litografiaa varten, ja kalvolämmittimet autoteollisuudessa edistyneitä kuljettajaa avustavia ADAS-järjestelmiä varten. Lisäksi Canatu kehittää bioantureita diagnostiikkaan.

Canatu kasvaa nopeasti ja sen yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti oli 107.5 prosenttia aikavälillä 2020–2023. Canatu ennakoi kasvun jatkuvan vuonna 2024 ja ennustaa tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 20 miljoonan ja 25 miljoonan euron välillä. Uuden yhdistyneen yhtiön tavoitteena on yli 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 30 prosentin liikevoittomarginaali (oikaistuna liikearvon poistoilla) vuonna 2027.

Lifeline SPAC I on suomalainen yrityskauppoja varten perustettu erikoisyritys. Se keräsi 100 miljoonan euron bruttovarat listautumisannissaan lokakuussa 2021. Lifeline SPAC I:n strategiana on ensisijaisesti tunnistaa korkean kasvupotentiaalin listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa. Arvioituaan suuren määrän mahdollisia yritysostokohteita Lifeline SPAC I on tullut siihen tulokseen, että Canatu täyttää Lifeline SPAC I:n asettamat sijoituskriteerit olennaisilta osin ja on valinnut Canatun kohdeyhtiöksi.  

Lifeline SPAC I:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto kommentoi: “Olemme analysoineet kymmeniä Pohjoismaisia teknologia-alan kasvuyhtiöitä Lifeline SPAC I:lle. Canatu sopii meille täydellisesti. Annettava pääoma voi saada yhtiön kasvamaan vielä nopeammin ja vielä vahvemmaksi.

Lifeline SPAC I:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi kommentoi: “Canatulla on laajaa potentiaalia hiilinanoputkisovelluksissa. Olemme seuranneet Canatun kehitystä jo jonkin aikaa, ja yhdistymme mielellämme Canatuun  vaiheessa, jossa se pyrkii kiihdyttämään liiketoimintaansa puolijohde- ja autoteollisuuden sovelluksissa ja on astumassa diagnostiikkamarkkinoille. Canatun teknologinen osaaminen on vaikuttavaa, ja se kumpuaa suomalaisen nanomateriaalitutkimuksen pitkästä historiasta, kokeneesta johdosta ja houkuttelevasta taloudellisesta profiilista, jotka kaikki luovat vankan pohjan arvon luomiselle nykyisille ja uusille osakkeenomistajillemme. ”

Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan Canatulle houkutteleva mahdollisuus varmistaa lisäpääoman saanti sekä asemansa johtavana CNT-teknologian ja sen sovellusten toimittajana.

Canatun hallituksen puheenjohtaja Ari Ahola kommentoi: Canatun ensimmäisenä rahoittajana olen saanut henkilökohtaisesti todistaa sen uskomatonta kasvua viimeisen 17 vuoden aikana yhdeksi edistyneiden hiilinanoputkien alan johtajista. Tämä on merkittävä virstanpylväs Canatun tarinassa, ja uskon, että se voimaannuttaa yhtiötä viemään eteenpäin huomisen teollisuutta mullistavia tuotteita. Canatun vahva ja monipuolinen teknologia-alusta ja jatkuva innovointi avaavat uusia jännittäviä mahdollisuuksia, kuten lääketieteellisen diagnostiikan bioanturit.”

Canatun toimitusjohtaja Juha Kokkonen kommentoi: “Canatu on kasvanut viime vuosina nopeasti ja saanut aikaan merkittäviä läpimurtoja eritoten puolijohdeteollisuudessa EUV-teknologian saralla. Yhdistyminen ja yhteistyö Lifeline SPAC I:n kanssa auttaa kiihdyttämään Canatun strategian mukaista kasvua,  mikä mahdollistaa Canatulle edistymisen sen kaikilla jännittävillä painopistealoilla – puolijohteissa, autoteollisuudessa ja diagnostiikassa – jotka ovat kaikki suuressa muutoksessa, sekä laajenemisen uusille aloille tulevaisuudessa.   Tämän mahdollistaa patentoitu teknologiamme, jonka ansiosta pystymme soveltamaan Canatun hiilinanoputkiteknologiaa monissa käyttötarkoituksissa. Canatulla on hyvät valmiudet tukea teollisuuden siirtymiä sen edelläkävijä kumppaneiden kanssa ja hyödyntämään uusia markkinamahdollisuuksia, joissa on potentiaalia huomattavaan sijoitetun pääoman tuottoon.”

Yhdistymisen hyödyt Canatulle:

1. Kasvanut uskottavuus kaikissa sidosryhmissä
Vahvempi tase ja asema julkisesti listattuna yhtiönä tukisi Canatun uskottavuutta kaikkien sidosryhmien keskuudessa, minkä odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan ja toimintaan.

2. Paremmat mahdollisuudet houkutella osaajia ja pitää heidät palveluksessa
Canatu odottaa, että sen kyky houkutella osaajia ja pitää heidät palveluksessaan paranisi entisestään julkisesti listattuna yhtiönä. Julkisesti listattuna yhtiönä voi myös tarjota kannustimia, jotka ovat läpinäkyvämpiä ja joilla on kaiken kaikkiaan parempi likviditeetti.

3. Lisäpääomaa strategisiin investointeihin
Canatu on hyvässä asemassa tutkiakseen ja hyödyntääkseen uusia markkinamahdollisuuksia, mikä voi entisestään edistää laajenemista ja kannattavuutta.

4. Parempi tunnettuus
Julkiset yhtiöt ovat läpinäkyvämpiä, koska niiden on julkistettava tietoa, kuten tilinpäätöstietoa. Yhtiö- ja lehdistötiedotteiden ja talousmedian näkyvyyden kautta Canatu tulisi tunnetummaksi ja saisi potentiaalisten asiakkaiden ja uusien strategisten kumppaneiden huomion.

5. Yhteistyö Lifeline SPAC I:n kanssa
Canatu hyötyisi Lifeline SPAC I:n kokemuksesta teknologia-alan kasvuyritysten rahoittamisessa ja kehittämisessä sekä sen laajasta verkostosta ja kansainvälisten menestystarinoiden rakentamisesta olevasta näytetystä kokemuksesta.

Katso lisätietoja täältä saatavilla olevasta pörssitiedotteesta: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b99bb5685be7ed744c565b423fbd7437e&lang=fi&src=listed

Yhteystiedot lisätieto- ja haastattelupyyntöjä varten

Juha Kokkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 543 0367 tai juha.kokkonen@canatu.com  

Lehdistötilaisuus ja sijoittajaviestintä

Lifeline SPAC I järjestää Lehdistötilaisuuden Yhdistymisestä tänään 5.7.2024 kello 13.30 tapahtumastudio Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on seurattavissa myös verkkolähetyksenä.

Lehdistötilaisuudessa Lifeline SPAC I:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto, toimitusjohtaja Tuomo Vähäpassi ja talousjohtaja Mikko Vesterinen esittelevät Yhdistymisen. Canatun toimitusjohtaja Juha Kokkonen esittelee Canatun liiketoimintaa ja taustaa sekä Canatun avainlukuja. Esityksen kieli on englanti.

Verkkolähetystä voi seurata osoitteessa https://event.videosync.fi/tiedotustilaisuus-05072024.

Lataa kuvat: https://canatu.materialbank.net/ui/shares/w16511906/851063/en/

Juha Kokkonen, Canatun toimitusjohtaja

Canatu lyhyesti
Canatu on hiilinanomateriaalien kehittäjä, joka luo edistyneimmät hiilinanoputket teollisuudenaloja muuttaviin tuotteisiin. Yrityksen hiilinanoputkiteknologia (CNT) on luotu ainutlaatuisella prosessilla, joka takaa materiaalin monipuolisuuden ja luotettavuuden edistyneiden ratkaisujen toteuttamiseen. Canatu tekee yhteistyötä edelläkävijöiden kanssa muuttaakseen tuotteita nanohiilen avulla. Yrityksen painopistealueet ovat puolijohdeteollisuudessa, autoteollisuudessa sekä lääketieteellisessä diagnostiikassa, portfolion ytimen ollessa CNT-membraanien äärimmäisessä ultraviolettilitografiassa eli EUV-litografiassa ja ADAS-järjestelmien edistyneitä kuljettajia avustavissa kalvolämmittimissä. Canatun asiantuntijat ajattelevat isosti ja luovat vaikutuksia pienimmässä mahdollisessa mittakaavassa – nano solutions for massive impact. Canatun pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sillä on myyntikonttorit myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Taiwanissa. Lue lisää osoitteessa www.canatu.com ja seuraa meitä LinkedInissä.

Lifeline SPAC I lyhyesti
Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Yhtiö keräsi pääomaa listautumisannilla ja listautui Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa yritysosto 36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Yhtiön tavoitteena on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Yhtiön strategisena tavoitteena on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.